Login  |  Register
RSS

Statistics

  • Active Listings: 67207
  • Pending Listings: 4675
  • Todays Listings: 0
  • Total Categories: 18
  • Sub Categories: 227
3sf adv

wkłady kominkowe

PR: 0
Urządzenia nieposiadające bezpośredniego dopływu powietrza aż do paleniska wymagają innej instalacji jego dopływu i nie wszędzie mogą znajdować się instalowane (wentylacja mechaniczna wywiewna). Instalacje urządzeń, które pobierają w procesie spalania atmosfera muszą być przemyślane piece kominkowe oraz zgodne z obowiązującym w Polsce Prawem Budowlanym.
Contact This Listing Tell a friend
Average rating: (0 votes)

Claim Listing

Does this website belong to you?  If so, it is now possible to claim this listing and make any necessary changes. For details, please see:

www.dmozing.com/claim
DISCLAIMER: DMOZing.com is not affiliated in any way, shape, or form with DMOZ, AOL, Netscape, their management, entities or their official websites. Links to external websites on this website does not constitute endorsement.